FINANCOVÁNÍ

Financování

PŘI UZAVŘENÍ REZERVAČNÍ SMLOUVY neboli smlouvy o smlouvě budoucí platí kupující 

Rezervační poplatek ve výši 20% z kupní ceny bytu do 5 dnů od uzavření této smlouvy. Poplatek se započte do celkové kupní ceny.

KUPNÍ SMLOUVA NA BYT

Po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí =rezervační smlouvy platí kupujícího doplatek celé kupní ceny bytu až po kolaudaci celého domu 

PŘEDÁNÍ NEMOVITOSTI

Po kolaudaci uzavření kupní smlouvy, doplatek kupní ceny a předání domu.

Pro detailní informace plateb mě kontaktujte.

FINANCOVÁNÍ HYPOTÉČNÍM ÚVĚREM VÁM ZPROSTŘEDKUJEME ZA  NEJVÝHODNĚJŠÍH PODMÍNEK

COPYRIGHT © 2022 / bytynovapaka.cz

Kontakt    Facebook Instagram Linkeding