Slavní rodáci Novopacka – 3. díl

Další díl pokračování článků o slavných rodácích města Nová Paka nás zavede tentokrát do historie druhé světové války. Byt Nová Paka byl tématem, který zajímal i je. Zveme vás ke krátké historické procházce.

Stanislav Fejfar a Adolf Vrána

Stanislav Fejfar a Adolf Vrána, dva významní váleční letci, mají pevnou vazbu na město Nová Paka. Oba se zde narodili a jejich osudy se nesmazatelně zapsaly do historie tohoto malebného města v Královéhradeckém kraji.

Stanislav Fejfar se narodil 25. listopadu 1912 v Nové Pace. Po ukončení studia na vojenské akademii v Hranicích na Moravě se stal pilotem československého letectva. Po okupaci Československa nacistickým Německem v roce 1939 uprchl do Polska a následně do Francie, kde se zapojil do leteckých bojů. Po pádu Francie odešel do Velké Británie a stal se pilotem RAF. Létal s 310. československou stíhací perutí a získal několik sestřelů nepřátelských letounů. Bohužel, 17. května 1942 byl během bojové mise sestřelen a zahynul.

Adolf Vrána se narodil 20. června 1916 rovněž v Nové Pace. Stejně jako Fejfar se po okupaci Československa rozhodl bojovat za svobodu své vlasti v zahraničí. Podařilo se mu dostat do Sovětského svazu, kde se připojil k československé vojenské jednotce. V bojích na východní frontě prokázal svou odvahu a dovednosti jako pilot. Po válce se vrátil do Československa, kde pokračoval ve své vojenské kariéře.

Vztah těchto dvou hrdinů k Nové Pace je pro město důležitou součástí jeho historie. Místní obyvatelé si jejich odkaz připomínají prostřednictvím pamětních desek, které jsou umístěny na budovách, kde žili nebo studovali. Jejich příběhy jsou součástí místních školních osnov, aby i mladší generace nezapomněly na hrdinství svých předků.

Byty Nová Paka v současné době nabízí poslední volné byty o různých velikostech. Dejte nám vědět a můžete si je přijít nezávazně prohlédnout.

COPYRIGHT © 2022 / bytynovapaka.cz

Kontakt    Facebook Instagram Linkeding