Standardy

STANDARDY
 • Byt je standardně vybaven interiérovými dveřmi osazenými do obložkových zárubní, typ dveřního křídla plné dřevěné v provedení CPL, dekor dřevo. Kování Eurolation kl/kl, BB, povrch nerez.
 • Vstupní dveře do bytu jsou osazeny do ocelové zárubně. Jedná se o dveře plné dřevěné, v protipožárním provedení s požární odolností dle PD opatřené kováním Rostex BK R1/O, kl/ma a zámkem FAB, a jsou opatřeny kukátkem a jmenovkou. Povrchová úprava dveří CPL – dekor dřevo. Dveře nejsou v bezpečnostním provedení.
 • Byty jsou standardně vybaveny podlahovými krytinami dle PD ke stavebnímu povolení a to v ceně:

Dlažba: rozměr 300 x 300 mm, v ceně ….. Kč/m2
PVC: tl. 2 mm, v ceně …… Kč/m2

 • Keramické dlaždice u dlažeb jsou ve standardu rozměru 300 x 300 mm, jsou kladeny ve standardu na střih a je počítáno s použitím spárovačky standardní šedé barvy.
 • Sociální zařízení bytu je opatřeno obklady rozměru 200 x 250 mm v rozsahu dle PD ke stavebnímu povolení a v ceně ….... Kč/m2. Obkladačky jsou kladeny ve standardu na střih, je počítáno s použitím spárovačky standardní šedé barvy a obklady jsou ukončeny plastovými ukončovacími lištami.
 • Standardně je v bytech počítáno s výmalbou stěn a stropu všech místností bílou barvou HET KLASIK.
 • Odsávání koupelen je zajištěno ventilátorem, který je spínán samostatným elektrickým vypínačem.
 • Odsávání samostatných WC je zajištěno ventilátorem, který je spínán zároveň s osvětlením místnosti a je vybaven doběhem.
 • V sociálních zařízeních bytů jsou umístěny následující zařizovací předměty:
 • Vanička sprchového koutu …....................................................................,-Kč/ks
 • Baterie umyvadlová, stojánková   ………………………………...........,-Kč/ks
 • Baterie sprchová termostatická nástěnná s hlavovou a  ruční sprchou .....,-Kč/ks
 • Baterie vanová nástěnná s příslušenstvím ………………………….…....,-Kč/ks
 • Zástěna sprchového koutu ……………………………….…………….…,-Kč/ks
 • Vana akrylátová klasik rozměr 170x70x40 cm s přísluš. - bílá…………..,-Kč/ks
 • Umyvadlo JIKA Lyra plus – bílé šíře 60 cm …………………………......,-Kč/ks
 • Umývátko JIKA Dino – bíle šíře 40 cm…………………………………..,-Kč/ks
 • Klozetová mísa závěsná Lyra plus včetně sedátka…………………..........,-Kč/ks

 

 • Dodávka kuchyňské linky není zahrnuta do standardního vybavení bytu. Poloha přípojek kuchyňské linky je navržena dle PD.
 • Byty jsou vytápěny teplovodním systémem, napojeným přímo na dálkový rozvod tepla. Jedná se o klasický teplovodní systém o teplotním spádu 60o C/45oC s páteřními rozvody v podlaze a teplovodními radiátory osazenými zpravidla pod okny.
 • Každý byt je vybaven samostatným měřením spotřeby teplé a studené vody, elektrického proudu a tepla.
 • Teplá voda bude připravována centrálně pro dům ve velkoobjemovém zásobníkovém ohřívači osazený v technické místnosti domu a napojených na dálkový rozvod tepla.
 • Standardně je byt vybaven silnoproudým elektrickým rozvodem dle PD, typ vypínačů a zásuvek ABB Tango, barva bílá.
 • Místnosti bytu s výjimkou chodeb, šaten a sociálního zařízení nejsou ve standardu vybaveny svítidly a je zde proveden pouze přívod pro tato svítidla ukončený svorkovnicí.
 • Centrální vstupní dveře do bytového domu budou vybaveny elektrozámkem, ovládaným interkomem z jednotlivých bytů a bezpečnostním kováním klika-koule se zámkem FAB, samozavíračem a aretací křídla při otevření.
 • Centrálně bude dům vybaven interkomem, který umožňuje komunikaci a zvukový signál mezi centrálními dveřmi domu a jednotlivými byty.
 • Uzamykatelné poštovní schránky jednotlivých bytů budou součástí vnějších vstupních dveří do domu.
 • Každý byt bude vybaven samostatnou elektroskříní s jističi a chrániči jednotlivých elektrických okruhů bytu. Měření elektrické spotřeby bytu je zajištěno pomocí elektroměrů umístěných ve společné elektrorozvodné skříni umístěné v technické místnosti ve společných prostorách 1. NP domu.
 • Dům bude vybaven centrálním rozvodem pro možnost příjmu kabelového TV/R signálu a internetu.
 • Všechny dveře ve společných prostorách budou vybaveny zámky s vložkou FAB.
 • Vnitřní dveře ve společných prostorách budou dle PD plné, dřevěné, povrchová úprava CPL, barva šedá, popř. v protipožárním provedení dle PD, vybavené samozavíračem, opatřené kováním GEZE, kl/kl a zámkem FAB.
 1. Obecné zásady pro příjem klientských změn
 • Generální zhotovitel bude v realizovaných bytech umožňovat obecně následující klientské změny:
 • změny typu a rozsahu obkladů a dlažeb
 • změny druhu a rozsahu podlahových krytin
 • změny typu vnitřních dveří bytu včetně zárubní a kování
 • změny typů a polohy zařizovacích předmětů v sociálních místnostech bytů
 • změny přípojných míst energií pro kuchyňskou linku
 • drobné, projektantem odsouhlasené, změny v rozpříčkování nenosných stěn bytu
 • úpravy elektrických rozvodů bytu
 • Každá klientská změna bude přijímána určeným pracovníkem generálního zhotovitele tj. firmy Staving, spol. s r.o. Valdice, v souladu s těmito zásadami. Každý požadavek na klientskou změnu bude sepsán vždy písemně tímto pracovníkem a potvrzen zákazníkem.
 • Při přijmu prvního požadavku na klientskou změnu příslušného bytu, seznámí zástupce generálního zhotovitele budoucího majitele bytu s těmito „Zásadami příjmu a provádění klientských změn bytů“ a klient potvrdí toto seznámení s těmito zásadami svým podpisem.
 • Proveditelnost každé klientské změny bude oprávněným zástupcem generálního zhotovitele nejprve posouzena a to s ohledem na dosažený stupeň rozestavěnosti objektu bytového domu a termín dokončení výstavby. Generální zhotovitel má právo požadavek na klientskou změnu z výše uvedeného důvodu odmítnout.
 • V případě, že provedení klientské změny bude již znamenat bourání či dodatečnou úpravu již dokončených konstrukcí domu a s jejich provedením vysloví generální zhotovitel souhlas, budou tyto práce hrazeny zákazníkem v rámci klientské změny.
 • Ceny požadovaných klientských úprav, hrazených nad rámec ceny bytu budoucím majitelem, budou předem generálním zhotovitelem stanovovány pouze orientačně a budou jím detailně zpracovány až po úplném ukončení výstavby bytu a to na základě všech sepsaných požadavků na jeho klientské změny.
 • Za příjem klientských změn bude odpovídat a o nich s konečnou platností rozhodovat generální zhotovitel.
 • Z důvodu splnění podmínek stavebního povolení nebudou přijímány požadavky na změnu provedení či barevnost venkovních ploch domu, tj. fasády, dveřních a okenních výplní, zábradlí, balkónů.
 • Všechny zde uvedené jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. K této ceně bude účtována buď základní, nebo snížená sazba DPH platná v době prodeje a závislá na podlahové ploše bytu.
 • Stanovený rozsah přijatelných klientských změn
 • Změna rozpříčkování bytu – proveditelnost požadavku bude posuzována na základě těchto hledisek:
 • obecně závazné technické požadavky na výstavbu (rozměry místností vč. vstupních dveří, osvětlení, hluk, protipožární předpisy, atd.)
 • dopad na statiku domu
 • posouzení proveditelnosti požadavku z hlediska náročnosti na případnou úpravu technických sítí domu a stavu rozpracovanosti stavby

Nebudou přijímány požadavky na změnu polohy, tloušťky, materiálu a rozměru obvodových stěn domu a dále u polohy dveřních a okenních otvorů v obvodových stěnách domu.

 • Změna umístění, rozměru a způsobu otevírání vnitřních dveří bytu
 • součástí této změny může být i požadavek na změnu barvy, povrchové úpravy, prosklení dveřních křídel a jejich osazení konkrétním typem kování
 • použití jiného druhu zárubně proti standardu
 • rozhodnutí o osazení prahů či přechodových lišt

Bude vyžadováno, aby venkovní strana vstupních dveří do bytu zachovávala jednotný standartem určený design.

 • Úpravy oken, parapetů a balkónových dveří bytu vč. jejich polohy a barvy se nepřipouštějí. Pouze lze, v rámci klientských změn, dovybavit tyto výplně vnitřním zastíněním.
 • Na základě požadavku klienta lze provést změny podlahových krytin (druh, barevnost, atd.) s přihlédnutím k jejich tloušťce a vhodnosti.
 • Dle požadavku lze upravit i rozsahy obkladů a dlažeb v jednotlivých místnostech bytu (WC, koupelna, kuchyň, chodba, atd.). Rovněž lze dohodnout i změnu typu obkladů i dlažby, způsob jejich pokládky (střih, vazba, na koso), popř. kombinace více druhů obkladů či dlažby dle návrhu klienta a barvu spárovací hmoty.
 • Lze dohodnout polohu vývodů slaboproudých sítí bytu dle požadavku klienta (anténní rozvody, TV, rádio, internet, zabezpečovací zařízení, rozvod telefonu) - pokud je těmito přívody vybaven rozvod bytového domu nebo lze tento požadavek technicky řešit.
 • Volba barevnosti výmalby místností, popř. jiné úpravy povrchu stěn (tapety).
 • Úprava polohy a typu zařizovacích předmětů v sociálních místnostech bytu dle zpracovaného návrhu či požadavku zákazníka, vč. úpravy potřebných přívodů energií a vody. Při posouzení realizovatelnosti těchto požadavků bude vždy přihlíženo k hygienickým předpisům, poloze kanalizačního potrubí domu a splnění bezpečnostních předpisů pro umístění elektrických vývodů v těchto prostorech.
 • Úprava přípojek kuchyňské linky dle zpracovaného návrhu či požadavku zákazníka (odpad, přívody teplé a studené vody, vývody zásuvek a osvětlení, přívod pro odsavač par, samostatné přívody pro zde umístěné el. spotřebiče a varnou desku).
 • Byty nelze vybavit plynovými spotřebiči.
 • Z důvodu tloušťky projektované skladby podlah, nelze v bytech instalovat podlahové topení.
 • Úprava silnoproudého elektrického rozvodu bytu dle požadavku zákazníka (počet, poloha a typ zásuvek a vypínačů).
 • Úprava polohy a typu osazených svítidel bytu.

COPYRIGHT © 2022 / bytynovapaka.cz

Kontakt    Facebook Instagram Linkeding