ČASOVÝ HARMONOGRAM

HARMONOGRAM

Záměrem firmy Staving je realizovat postupně výstavbu bytových domů. V první fázi domů přiléhajících k ulici P. Bezruče a v následné fázi teprve domů, které se budou nacházet u ulice Pražské. Stávající výstavba bude probíhat dle následujícího časového harmonogramu: 

 1. Zahájení výstavby BD III – od 03/2022
 2. Zahájení příjmu závazných objednávek a postupné uzavírání smluv o smlouvách budoucích s budoucími majiteli bytů v BD III – předpoklad od 09/2022
 3. Průběžný příjem dohodnutých klientských požadavků a změn – předpoklad od 09/2022
 4. Postupná realizace výstavby BD III – v 2022/2023
 5. Dokončení výstavby – do 12/2023
 6. Zpracování dokumentace skutečného stavu stavby – do 01/2024
 7. Podání žádosti o kolaudaci stavby – do 12/2023
 8. Zkolaudování stavby – předpoklad do 02/2024
 9. Zpracování konečných rozdílových rozpočtů dohodnutých stavebních úprav a změn – do 01/2024
 • Sepsání prohlášení vlastníka a zápis jednotek na katastrálním úřadě – v 03/2024
 • Postupný prodej jednotek do osobního vlastnictví jejich majitelům – od 04/2024
 • Přepis vlastnictví bytů v katastru nemovitostí na nové majitele – od 04/2024
 • Ustanovení Společenství vlastníků jednotek a správy domu – v 04/2024

COPYRIGHT © 2022 / bytynovapaka.cz

Kontakt    Facebook Instagram Linkeding